Pronájem kanceláře na klíč | Virtuální kancelář | Sídlo firmy


Zadej poptávku


Vyhledej kancelářské prostory

REKLAMA

Staňte se naším partnerem, odměníme vás! Jste poskytovatelem kanceláří na klíč?

Provozní podmínky

provozní podmínky Office AdvisorPortál Officeadvisor poskytuje především údaje informativního charakteru pro lepší orientaci podnikatelů a firem v realitní nabídce pronájmů kancelářských prostor na klíč a otázkách spjatých s touto činností. Provozovatelem Portálu je společnost Office Advisor s.r.o., IČ: 28874421se sídlem Praha 10, Korunní 810/104 H10, PSČ 101 00, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 150486, telefonní spojení: 1111111 fax: 11111 email: info@officeadvisor.cz. Každý uživatel Portálu jej používá na vlastní riziko a jeho užíváním akceptuje níže uvedené závazná pravidla týkající se provozování, přístupu a užívání Portálu.

  • Copyright - Všechny na Portále zveřejněné informace, pokud nejsou informacemi převzatými z jiných informačních zdrojů a takto označených, jsou předmětem duševního vlastnictví Provozovatele, který si vyhrazuje vykonávat k Portálu autorská práva. Obsah stránek, design, grafické objekty jakožto i použitý aplikační software, zdrojový kód i jiný software (včetně appletů) jako i další materiály uveřejněné na stránkách Provozovatele jsou chráněny autorským zákonem. Provozovatel zakazuje třetím osobám kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, reprodukovat, publikovat,licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby získané ze služeb serveru ani z nich vytvářet odvozená díla tohoto obsahu či jeho částí pro komerční využití bez předchozího souhlasu zástupců společnosti Provozovatele. Takové činnosti jsou v rozporu s právním řádem České Republiky. Uživatel nesmí služby Serveru využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných správcem nebo jeho partnery nebo rušit používání těchto serverů nebo služeb Serveru jinými osobami.

  • Disclaimer - Informace zveřejněné na Portále mají informativní povahu nezakládající žádnou právní ani jinou závaznost za uveřejněné údaje z hlediska jejich správnosti, úplnosti, obsahové neporušenosti, aktuálnosti s ohledem na skutečnost, že Portál zveřejňuje zejména informace zadané poskytovateli služby pronájmů kanceláří na klíč. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost vůči uživateli Portálu pro případ, že by se ukázalo, že některá takováto informace je nesprávná, nepravdivá, neaktuální, neúplná nebo jinak závadná a mohla by způsobit uživateli i škodu v důsledku jejího použití; Cenové informace a informace o dostupnosti služeb jsou předmětem změny bez předchozího upozornění. Provozovatel, jeho partneři, management, zaměstnanci, externí spolupracovníci či další reprezentanti firmy nejsou odpovědní za jakékoliv škody způsobené uživateli v souvislosti s využitím webových stránek či informací na těchto stránkách uvedených, stejně jako materiálů a produktů na webu uvedených. Pro vyloučení jakýkoliv pochybností se jedná se o úplné vyvinění z odpovědnosti za případné hrozící škody jakékoliv druhu zahrnující, nikoliv však omezující se na náhrady škody, jak přímé, nepřímé či následné, ztrátu dat, viry, finanční ztrátu či ušlý zisk, škody na majetku či jeho ztrátu či žaloby třetích stran.

  • Ochrana osobních údajů - Veškeré informace, jako je jméno, či e-mailová adresa, jsou důvěrné a chráněné vysokou úrovní zabezpečení. Vámi poskytnuté údaje budou využity pouze v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Vaše údaje nezveřejníme a neposkytneme žádným třetím stranám, s výjimkou provozovatelů služeb pronájmů kanceláří na klíč, pro možnost zpracování nabídky a kontaktu s vámi s nabídkou požadovaných služeb. Provozovatel si vyhrazuje právo vámi poskytnuté údaje využít pro obchodní účely Provozovatel a možnost kontaktu vaší společnosti.

  • Dostupnost - Provozovatel Portálu neodpovídá za jakékoliv případné škody vyplývající nebo související s částečnou nebo úplnou nefunkčnosti Portálu. Provozovatel si vyhrazuje právo na provádění údržby a správy webových stránek, kdy tak může dojít ke krátkodobé odstávce provozu systému a Officeadvisor tak nemůže garantovat 100% dostupnost Portálu a v žádném ohledu není Provozovatel odpovědný za jakékoliv případné škody na straně uživatele vzniklé nebo související s důvodem, že nebylo možné se k Portálu připojit;

  • Registrace - Některé ze služeb poskytovaných Officeadvisor a některý obsah webových stánek Officeadvisor je dostupný pouze po vyplnění registračních údajů spolu s uživatelským jménem a heslem. Registrační údaje musí být kompletní a validní. Nejste oprávněni poskytnout vaše osobní uživatelské jméno a heslo dalším osobám ani jakkoliv sdílet. Souhlasíte, že o skutečnosti, kdy vaše přihlašovací údaje budou odtajněny třetím osobám, nás budete bez odkladu informovat. Ukončení registrace – Společnost Office Advisor s.r.o. si vyhrazuje právo ukončit vaši vstupní registraci a užívání web stránek naší společnosti bez předchozí upozornění.

  • Ostatní - V případě, že není pod příslušným textem uveden jmenovitě autor, jenž je odpovědný za obsah dokumentu uveřejněného na Portále, pak takový text byl připraven přímo Provozovatelem. Provozovatel Portálu neodpovídá ani neručí za pravdivost, obsah ani formu reklamy, uveřejněné na Portále a ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky mohou být součástí reklamy. Provozovatel si výslovně upravuje právo kdykoliv a v jakémkoliv rozsahu a jakýmkoliv způsobem změnit, doplnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Portálu;