Poskytnutí sídla firmy/společnosti | Office Advisor


Zadej poptávku


Vyhledej kancelářské prostory

REKLAMA

Staňte se naším partnerem, odměníme vás! Jste poskytovatelem kanceláří na klíč?

Co je to sídlo firmy a společnosti

Office Advisor - největší nabídka sídel v celé střední a východní Evropě

Poskytnutí sídla firmy - nově zakládaná společnost i stávající (tuzemská i zahraniční resp. společnost s ručením omezením i akciová společnosti), je povinna dle platných zákonných požadavků uvést své registrační sídlo v obchodním rejstříku, kde dokládá kromě adresy sídla i listinu osvědčující právní důvod užívání prostor nebo souhlas vlastníka s umístěním sídla (různí se v daných zemích CEE).

Pronájem sídla společnosti záleží zejména na lokalitě a adrese sídla - můžete mít sídlo firmy v Praze od 790 Kč měsíčně, sídlo firmy v Brně od 700 Kč měsíčně či sídlo firmy v Ostravě od 500 Kč za měsíc, stejně tak můžete získat adresu sídla firmy na atraktivní adrese za 6.000 Kč měsíčně. Office Advisor vám zdarma zajistí sídlo v zahraničí jako např. ve Varšavě, v Bratislavě, v Budapeěti, v Bukurešti atp.

S poskytnutím adresy sídla společnosti získáte také službu Příjem pošty na registrační adrese a její přeposílka. V byznys centru jsou klientů k dispozici zasedací místnosti.

Smyslem poskytnutí sídla je:

1. Změna sídla firmy a její místní příslušnosti. Zápis v obchodním rejstříku změny adresy sídla společnosti je provedena do 5 dnů.
2. Založení firmy a zápis do obchodního rejstříku adresy sídla pro společnosti s ručením omezením nebo pro akciovou společnost.

Uživatelé služby pronájmu adresy sídla jsou povinni splnit
následující zákonné podmínky:Office Advisor - nejlepší adresa pro sídlo vaší firmy

  1. Povinnost viditelně označit obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem objekt, v němž má místo podnikání,
  2. Předložit k ohlášení živnosti doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na území České republiky sídlo. K doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti,
  3. Zajistit přebírání písemností zasílaných na adresu společnosti.

Pronájem obchodní adresy pro umístění sídla společnosti zahrnuje:

  • Atraktivní obchodní adresu pro sídlo firmy klienta zapsanou v obchodním rejstříku. Klient si může vybrat městskou část dle svých preferencí. Operátor může klienta seznámit s detaily o Finančním úřadu, Obchodním rejstříku a Živnostenském úřadu v požadované městské části
  • Příjem, úschovu a přeposílání pošty včetně avizace došlé pošty
  • Možnost identifikace firmy u vchodu do budovy
  • Přístup do zasedacích místností, zařízených AV technikou vč. Možnosti cateringových služeb

Současná právní úprava problematiky sídla dle obchodního, občanského a živnostenského zákona:

S účinností k 20.7.2009 parlament České republiky přijal zákon č. 215/2009 Sb., který (mimo jiné) novelizoval znění § 19c občanského zákoníku týkající se sídla společností tak, že nová právní úprava přináší právo pro právnické a i fyzické osoby zvolit si svobodně své sídlo a to i odlišně od místa, kde je její skutečná správa. Tímto uzákoněním uvedl znění § 19c občanského zákoníku do douladu s právem Evropských společenství upravujícím svobodu usazování se společností v rámci území členksých států EU.


Novelizované znění § 19c občanského zákoníku vypadá následovně:
㤠19c
(1) Při zřízení právnické osoby se určí její sídlo. Sídlo právnické osoby nesmí být v bytě, pokud to odporuje povaze právnické osoby nebo rozsahu její činnosti.
(2) Zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, postačí, uvede-li její zakladatelský dokument název obce, kde je sídlo právnické osoby. Plnou adresu sídla navrhne právnická osoba zapsat do veřejného rejstříku.“
(3) Každý se může dovolat skutečného sídla právnické osoby. Proti tomu, kdo se dovolá sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže právnická osoba namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě.“